Category Archives: Basic progamming

Understanding Template in C++ (part 2)

Tiếp tục với bài về template trong C++

(Đối với bài này thì dành cho những ai đã biết lập trình hướng đối tượng).

Chúng ta tiếp tục làm quen với Class templates, và khi đã nói đến class templates thì tất nhiên nó sẽ có những member mà sử dụng  class parameter nhưng kiểu của nó. Continue reading

Advertisements

Understanding Template in C++ (part 1)

Đối với những bạn chưa học về hướng đối tượng thì khi chưa dùng từ khóa tempalte trong lập trình C++ thì việc viết một function có thể nói là chỉ đáp ứng cho một kiểu dữ liệu cụ thể, (A, tớ có ý kiến, có bạn nói rằng nếu tớ dùng structure thì vẫn có thể làm việc với nhiều kiểu dữ liệu chứ, và tớ cũng có thể pass nó vào trong function của mình  🙂 ), À tớ chưa nói hết, thực ra tác dụng của template là function bạn viết ra có thể sử dụng cho nhiều kiểu dữ liệu khác nhau, template sinh ra là đáp ứng những công việc mà đoạn mã của bạn được lặp đi lặp lại một cách giống nhau đến 101%, structure có vậy hok các bạn, structure bạn viết ra thì nó cũng chỉ đáp ứng cho kiểu dữ liệu mà bạn định nghĩa trong strucure của bạn thôi, ok Continue reading