Monthly Archives: May 2013

RESTFUL DESIGN TEMPLATE

không biết cái title có đúng không nữa, đang có dự tính phát triển một “căn phòng bí mật” hỗ trợ cho mobile app . Nếu bạn muốn design một template cho service của bạn thì mình nghĩ cái mình show ở đây cũng có thể chấp nhận được, mình không biết photoshop nên icon mình chôm từ sublime text, color từ Android (#FF669900, mã màu gợi tình của android :))), #FF0099cc của holo theme, text color lấy từ Gmail :)), toàn chôm, design máu quá bụng đói meo mà không biết, gầy là phải 😦

v2

C
o
d
e
x
3
6
5
.com thực ra là một project của mình với mong muốn chia sẻ kiến thức của mình, tại thời điểm hiện tại chưa có thời gian sắp xếp nên tạm thời mình xây móng cho nó trước. Rất vui khi các bạn ghé thăm nó :D, giờ nó đơn sơ lắm, có mỗi tớ và nó 😀 http://codex365.com/

Advertisements