Category Archives: C++

Cấp phát động trong C .

Bài viết tham khảo của bạn ngocbig, nguồn:
http://www.ddth.com/showthread.php/223415-hàm-cấp-phát-động-trong-borland-C-forDOS

Ngôn ngữ c dùng có bốn hàm liên quan đến cấp phát động, cụ thể là:

– malloc
– calloc
– realloc
– free
Continue reading

Advertisements

Pointer (Con trỏ) cơ bản trong C

Đây là bài viết dành cho bạn nếu bạn lần đầu nghe tới khái niệm con trỏ trong lập trình. Trong bài viết này tớ sẽ ghi theo kiểu mì ăn liền để các bạn có khái niệm tổng quát khi sử dụng con trỏ. Continue reading

Thao tác file với C

Trong bài viết này tui muốn nói về cách đọc file mà trong file có dấu sử dụng tab và khoảng trắng. Ví dụ mình có một file có định dạng thế này. Continue reading

Advertisements