Monthly Archives: April 2012

Cấp phát động trong C .

Bài viết tham khảo của bạn ngocbig, nguồn:
http://www.ddth.com/showthread.php/223415-hàm-cấp-phát-động-trong-borland-C-forDOS

Ngôn ngữ c dùng có bốn hàm liên quan đến cấp phát động, cụ thể là:

– malloc
– calloc
– realloc
– free
Continue reading

Advertisements

Pointer (Con trỏ) cơ bản trong C

Đây là bài viết dành cho bạn nếu bạn lần đầu nghe tới khái niệm con trỏ trong lập trình. Trong bài viết này tớ sẽ ghi theo kiểu mì ăn liền để các bạn có khái niệm tổng quát khi sử dụng con trỏ. Continue reading

Mã Ascii

Đây là bảng mã Ascii hiển thị dưới font “Times New Roman.”, chắc nhiều bạn ngày xưa khi mới lập trình cũng hay nghịch ngợm với cái này, mình cũng tò mò vãi chưởng cái vụ này ngày xưa, download source trên mạng về F5 nó vẽ ra các hình thật là đẹp sau đó là kết quả của bài toán. Ngẫu hứng viết một bài trên blog. Continue reading