Understanding Template in C++ (part 2)

Tiếp tục với bài về template trong C++

(Đối với bài này thì dành cho những ai đã biết lập trình hướng đối tượng).

Chúng ta tiếp tục làm quen với Class templates, và khi đã nói đến class templates thì tất nhiên nó sẽ có những member mà sử dụng  class parameter nhưng kiểu của nó.

ví dụ :

Với đoạn code trên thì khởi tạo một class này cú pháp như sau :

Tất nhiên như phần 1 đã thảo luận là chúng ta có thể tạo ra object có kiểu dữ liệu thao tác khác đối với class này.

Khi viết code cho class template đôi lúc bạn không muốn các member method được viết tất cả bên trong templates mà bạn muốn định nghĩa nó ở bên ngoài templates, điều này được cho phép và cú pháp nó như sau:

Chú ý là khi muốn định nghĩa một member ở bên ngoài thì khai báo.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s