Monthly Archives: February 2013

nothing !, only remember

touch  ~/.ssh/config

Host github.com
  User git
  Port 22
  Hostname github.com
  IdentityFile ~/.ssh/id_rsa
  TCPKeepAlive yes
  IdentitiesOnly yes

git pull origin  master

Advertisements

Savin-Theme cho sublime-text

Theme này tớ tùy chỉnh từ soda theme, và chỉ hỗ trợ Light Theme . Đây là screenshort trong theme này
savin-screenshort

Cách sử dụng

trên menu bar chọn Preferences -> Settings – User -> thêm dòng “theme” : “savin.sublime-theme” , chú ý là mỗi dòng cách nhau bởi dấu phảy

như hình :
fsfsdfsdfsdf

các bạn có thể download từ github link : https://github.com/nvkien/savin-theme-for-sublime-text

link soda theme : https://github.com/buymeasoda/soda-theme/

p/s : Một editor đẹp coder sẽ thấy hưng phấn hơn