Monthly Archives: June 2012

Bạc như nghề… lập trình

Sau khi đọc bài viết này Bạc như nghề… lập trình Mình thực sự muốn có vài lời muốn ném nó ra từ trong suy nghĩ . Continue reading

Advertisements