Monthly Archives: December 2011

Nusoap + Android = Good Program

Đôi lúc bạn cũng phân vân REST và SOAP, chúng ta nên sử dụng cái nào cho ứng dụng của mình. Thực tế đúng là không có cái nào là tốt nhất, REST bạn nên sử dụng cho những ứng dụng mà khi client truy cập tới tiêu tốn ít băng thông, dễ sử lý , và những giao thức mà REST hỗ trợ chỉ có HTTP và HTTPS … Còn SOAP tuy yêu cần bạn cần biết nhiều hơn về Xml + cấu trúc của SOAP …, SOAP có tính bảo mật cao hơn, thích hợp với những ứng dụng cho với webservice cung cấp các thông tin đòi hỏi yêu tố về bảo mật … Hôm nay mạo muội chia sẻ cách sử dụng Nusoap kết hợp với Android, bạn hoàn toàn có thể cho ra ứng dụng đủ điều kiện để người dùng tải về một cách khoái trí vào dế yêu của bạn. Continue reading

Advertisements