Category Archives: Android

Nâng version của Vnexpress

Mới tham gia vào team mobile dev của fpt online, nhiệm vụ đầu tiên là nâng cấp bản Vnexpress hiện tại .

Screen Shot 2014-08-10 at 9.46.25 PM

GOOGLE PLAY: https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.playsoft.vnexpress

Advertisements

Ứng Dụng Nhạc Không Lời

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.codex.thinkmusic

Advertisements

Freaking Math

Đơn giản chỉ muốn làm tốt nhất, ko có tinh thần nhái .

Screenshot from 2014-04-28 09:00:49

Download : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.codex.freakingmathpro

Advertisements

Eclipse Memory Analyzer

Advertisements

pre-HC dropdown Spinner

https://gist.github.com/JakeWharton/1881727

Advertisements

Screenshot from 2014-02-07 17:46:23

Advertisements