Category Archives: Android

Nâng version của Vnexpress

Mới tham gia vào team mobile dev của fpt online, nhiệm vụ đầu tiên là nâng cấp bản Vnexpress hiện tại .

Screen Shot 2014-08-10 at 9.46.25 PM

GOOGLE PLAY: https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.playsoft.vnexpress

Advertisements

Ứng Dụng Nhạc Không Lời

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.codex.thinkmusic