pre-HC dropdown Spinner

https://gist.github.com/JakeWharton/1881727

Advertisements

Config Butter Knife View “injection” library for Android + eclipse

Bạn vẫn làm như thường lệ với một file jar :

y

Nhưng khi build lỗi :

java.lang.RuntimeException: Unable to start activity ComponentInfo{com.example.blog/com.example.blog.MainActivity}: java.lang.NullPointerException

Bởi bạn vẫn còn thiếu enable Annotation Processing :
yy

678

và Click Add Jar rồi link tới file jar trong máy của bạn .

789

Những ngày cuối năm

Không vui vì chẳng biết phải vui cho cái gì, hên là trên đường đi về gặp ông đạo diễn Lê Hoàng nên cũng tìm thấy 1 lý do để vui . Cố tìm thêm lý do để vui nữa, tìm mãi mới nhớ đến cái app VNBET, và bắt đầu tỉa tót đối chút .

device-2014-01-22-051730

Như thường lệ, thì vẫn dùng GSON để xử lý JSON, AppCompat để quản lý actionbar, webview để dễ style text .