Thận trọng với Actionbarsherlock

Lượn một vòng trên stackoverflow thì việc tích hợp Actionbarsherlock vào app rất nhiều người quan tâm, và đôi khi có tình huống là khi bạn tìm hiểu xong cách làm về một vấn đề nào đó và khi tích hợp với Actionbarsherlock thì một số xử lý không hoạt động nữa bởi cách bạn làm mặc nhiên nó đã xử dụng một theme khác mà để tích hợp Actionbarsherlock bạn bắt buộc phải dùng theme của Actionbarsherlock .

Để xử lý điều này bạn cần custom lại theme của Actionbarsherlock trong theme custom của bạn chúng ta sẽ khai báo một parent= Theme.Sherlock.XX. và trong thẻ style này bạn sẽ đặt mã style theme của project bạn làm trước đó . Thấy cái này hay nên chia sẻ cách giải quyết .

Tích hợp thành công .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s