Mã Ascii

Đây là bảng mã Ascii hiển thị dưới font “Times New Roman.”, chắc nhiều bạn ngày xưa khi mới lập trình cũng hay nghịch ngợm với cái này, mình cũng tò mò vãi chưởng cái vụ này ngày xưa, download source trên mạng về F5 nó vẽ ra các hình thật là đẹp sau đó là kết quả của bài toán. Ngẫu hứng viết một bài trên blog.


Code


Character

Code


Character

Code


Character

Code


Character

0
(null)
64
@
128
Ç
192 À
1
1
65
A
129
ü
193 Á
2
2
66
B
130
é
194 194
3
3
67
C
131
â
195 195
4
4
68
D
132
ä
196 196
5
5
69
E
133
à
197 197
6
6
70
F
134
å
198
198
7
7
71
G
135
ç
199 199
8
8
72
H
136
ê
200 200
9
(tab)
73
I
137
ë
201 201
10
10
74
J
138
è
202 202
11
(home)
75
K
139
ï
203 203
12 (form
feed)
76
L
140
î
204 204
13 (carr.
return)
77
M
141
ì
205 205
14
14
78
N
142
Ä
206 206
15
15
79
O
143
Å
207 207
16
16
80
P
144
É
208 208
17
17
81
Q
145
æ
209 209
18
18
82
R
146
Æ
210 210
19
19
83
S
147
ô
211 211
20
84
T
148
ö
212 212
21
§
85
U
149
ò
213 213
22
22
86
V
150
û
214 214
23
23
87
W
151
ù
215 215
24
(cancel)
88
X
152
ÿ
216 216
25 (end
medium)
89
Y
153
Ö
217 217
26
26
90
Z
154
Ü
218 218
27
27
91
[
155
¢
219 219
28
28
92
\
156
£
220 220
29
29
93
]
157
¥
221 221
30
30
94
^
158
158
222 222
31 31 95
_
159
159
223 223
32
(Space)
96
`
160
á
224 à
33
!
97
a
161
í
225 ß
34
98
b
162
ó
226 â
35
#
99
c
163
ú
227 ã
36
$
100
d
164
ñ
228 228
37
%
101
e
165
Ñ
229 229
38
&
102
f
166
ª
230 µ
39
103
g
167
º
231 231
40
(
104
h
168
¿
232 232
41
)
105
i
169
169
233 233
42
*
106
j
170
¬
234 234
43
+
107
k
171
½
235 235
44
,
108
l
172
¼
236 236
45
109
m
173
¡
237 237
46
.
110
n
174
«
238 238
47
/
111
o
175
»
239 239
48
0
112
p
176
°
240 240
49
1
113
q
177
±
241 ±
50
2
114
r
178
²
242 ò
51
3
115
s
179
³
243 ó
52
4
116
t
180
´
244 ô
53
5
117
u
181
µ
245 245
54
6
118
v
182
246 ÷
55
7
119
w
183
·
247 247
56
8
120
x
184
¸
248 °
57
9
121
y
185
¹
249 ·
58
:
122
z
186
º
250 ·
59
;
123
{
187
»
251 251
60
<
124
|
188
¼
252 252
61 =
125
}
189
½
253
²
62 >
126
~
190
¾
254
254
63
?
127 
191
¿ 255 (blank)

Bạn muốn làm việc với nó trong ngôn ngữ C, đơn giản bạn chỉ cần làm theo kiểu này.

int ascii = 1;
printf("%c\n", char(ascii));
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s