Small Tip Of WebView In Android

Nếu như chúng ta viết ứng dụng đọc tin Online thì việc sử dụng WebView là chắc chắn, bạn có thể có hai chế độ cho người dụng trực tiếp xem với WebView mặc định của Android khi làm điều này thì bạn không cần phải lo lắng về việc hiển thị văn bản mà có mã UTF-8 (như tiếng Vietnamese, japanes, hay chinese …).

– Trong trường hợp bạn download thông tin site đó với một InputStream thì sau khi bạn tách những thứ cần thiết thì bạn cần để ý tới việc hiển thị tiếng việt cho nó, mã như sau .

	webview.loadData("
             webview.loadData("<html><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=UTF-8\"><body>" + temp + "</body></html>", "text/html", "utf-8");
		
		

– Một câu hỏi đặt ra là WebView cho hiển thị những images trong nó mà phần html nó load lên không phải là online, câu trả lời là có, nó hoạt động nhưng bạn code html như bình thường chỉ cần link ảnh là tồn tại. Khi bạn download thông tin site về thì những link ảnh thường là các đường dẫn tương đối, nên không thể hiển thị chính xác được, do đó nếu bạn xác định được link ảnh như sau :

<IMG src = "/FILES/android.png" thì việc bạn phải làm là gắn thêm domain vào trước chuỗi này trong trường hợp này bạn chuyển thành <IMG src = "http://xxxx/FILES/android.png&quot;, và để làm được điều này thì bạn có thể xử dụng Regular Expression.

          Pattern p = Pattern.compile(REGEX);
		  Matcher m = p.matcher(temp); 
		  temp = m.replaceAll(REPLACE);
		

Advertisements

One thought on “Small Tip Of WebView In Android

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s